تماس با مرکز رشد

نشانی: گیلان، کیلومتر ۵ جاده رشت-قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، روبروی دانشکده کشاورزی، ساختمان شهید آسمانی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۱۰۶۲

 ایمیل مرکز:  Incubator@guilan.ac.ir

معرفی و اساسنامه مرکز

رییس مرکز رشد واحدهای فناور

 

دکتر حماد ذرعی فروش

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان