بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه گیلان

۱- دکتر حماد ذرعی فروش (رییس مرکز)

۲- دکتر مجتبی اکبری دوگلسر (معاون مرکز)

۳- دکتر سید ضیاالدین میرحسینی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان)

۴- دکتر سید حسین پیمان (عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

۵- دکتر محمود مرادی (عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

۶- دکتر محمد کاوسی کلاشمی (عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

۷- دکتر علیرضا آکوشیده (نماینده پارک علم و فناوری گیلان)

۸- مهندس ایوب عادلی (مدیر عامل و موسس شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت)

۹- مهندس آرمین خساره (مدیر عامل شرکت مهندسی و مدیریت نگرش برتر توسعه)