بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعاریف و اصطلاحات کانون های رشد و شکوفایی

خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

سه زنجیره بهم پیوسته می باشند که فرد کارآفرین باید برای تاسیس کسب و کار های کوچک و متوسط، این زنجیره را طی کند. به این معنی که وقتی ایده خلاقانه ای در ذهن فرد شکل می گیرد، آن ایده بتواندمنجر به نوآوری گردد. نوآوری مرحله ای است که ایده خلاقانه به محصولی با قابلیت تجاری سازی تبدیل می‌شود. سپس این محصول با توجه به ساز و کارهای مناسبی به بازار عرضه می‌گردد و فرد وارد مرحله کارآفرینی می‌شود. در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه گیلان متناسب با این شرایط، سه مجموعه کانون شکوفایی خلاقیت، مرکز کارآفرینی و مرکز رشد ایجاد شده است. به این معنی که مرکز رشد و کارآفرینی در خود این توان را ایجاد کرده است که فرد کارآفرین را در هرکدام از مراحل خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی جذب نموده و با هدایتی موثر، کارآفرینان را به سمت تاسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط سوق دهد.

مرکز رشد واحدهای فناور

سازمانی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارایه خدمات حمایتی به دنبال ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال، در زمینه های مختلف  فعالیت می کنند و اهداف  اقتصادی مبتنی بر دانش وفن دارند.

هسته فناور

تیم های کاری متشکل از تعدادی دانش آموخته با زمینه کاری مشخص که در صدد تشکیل یک موسسه حقوقی و ایجاد یک حرفه در زمینه کاری مذکور می باشند.

واحد فناور

واحدهایی که به صورت گروه‌‌‌های نوآور و فناور و یا با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه یا سایر اسناد قانونی در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو یا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال و مدیریت فناوری، ارائه خدمات تخصصی کسب و کار (از فناوری تا بازار) در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند. این واحدها شامل شرکت‌های خصوصی، گروههای پژوهشی کاربردی، هسته‌های فناور و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع می‌باشند.

دوره رشد مقدماتی

دوره‌ای ۶ ماهه است که در آن به افراد، گروه‌ها و یا شرکت‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی (گروه‌کاری)، پرورش و تثبیت ایده‌کاری و ایجاد هویت حقوقی مستقل داده می‌شود. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز حداکثر تا ۹ ماه قابل تمدید است.

دوره رشد

دوره‌ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن، از مرکز خارج می‌شوند. زمان این دوره در موارد خاص و با تصویب شورای مرکز تا سقف ۲۰ درصد واحدهای فناور مستقر در دوره رشد تا ۵ سال قابل تمدید است.

شورای مرکز رشد

شورایی متشکل از مدیران و کارشناسان متخصص در حوزه های مرتبط با فعالیت مرکز رشد که برای تصویب خط  مشی و سیاست ها، پیشنهاد برنامه و بودجه، تصویب صلاحیت استقرار واحدهای فناور و تعیین سقف اعتبار خدماتی و تحقیقاتی واحدهای فناوری مطابق اساسنامه تشکیل می شود.

کمیته تخصصی مرکز رشد

گروهی متشکل از متخصصین در حوزه فنی، اقتصادی و حقوقی که توسط مدیر مرکز رشد تعیین شده و در امر ارزیابی طرحهای پیشنهادی، صحه‌گذاری بر داوری های انجام پذیرفته و نظارت بر روند پیشرفت کار هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فعالیت می‌کند.