بستن
FA EN AR RU FR CHI

اساسنامه مرکز

۱-۱مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه­ های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­ های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده ­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­ کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

  • تأمین محل کار (به صورت اجاره)
  • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
  • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
  • آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره
  • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

۱-۲ سازمان مؤسس: دانشگاه گیلان، مرکز رشد را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی به عهده می­ گیرد.

۱-۳واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه­ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­نمایند. این واحدها از جمله شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند.

۱-۴ دوره رشد مقدماتی: دوره­ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده­های نوآورانه صنعتی هستند. مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می­شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.

۱-۵ بخش رشد مقدماتی: بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می­گردد.

۱-۶ دوره رشد: دوره­ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می­شوند. زمان این دوره با تصویب هیات امناء تا ۵ سال قابل افزایش است