بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی "اصول و فنون مذاکره و ارائه ایده برای سرمایه گذار" برگزار شد

کارگاه آموزشی "اصول و فنون مذاکره و ارائه ایده برای سرمایه گذار" برگزار شد


کارگاه آموزشی "اصول و فنون مذاکره و ارائه ایده برای سرمایه گذار" برگزار شد

 

به همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان کارگاه  آموزشی "اصول و فنون مذاکره و ارائه ایده برای سرمایه گذار"   با ارائه آقای مهندس آرمین خساره در تاریخ یک شنبه  1398/9/17 ساعت 14 در دفتر ریاست مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان  برای اعضای هسته ها و‌ واحدهای فناور مستقر در این مرکز برگزار شد.