بستن
FA EN AR RU FR CHI

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان


مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان با در اختیار داشتن ۴ باب ساختمان به مساحت ۱۶۰۹ متر مربع در حال بهره برداری (۱۰۰۰متر مربع در حال آماه سازی) از اسفند سال ۱۳۹۴ با انعقاد تفاهم نامه‌های با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نموده است.این مرکز با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای صاحب ایده در زمینه‌های مختلف که منتهی به فناوری دانش بنیان گردد، پشتیبانی می‌کند. این واحدها برای حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادی فناورانه در سطوح ملی و فرا ملی آماده می‌گردند.

نشانی: گیلان، کیلومتر ۵ جاده رشت-قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، روبروی دانشکده کشاورزی، ساختمان شهید آسمانی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۱۰۶۲

 ایمیل مرکز:  Incubator@guilan.ac.ir