بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان همکاری با شتاب‌دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری در راستای «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» در حوزه‌ی زیست‌فناوری

فراخوان همکاری با شتاب‌دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری در راستای «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» در حوزه‌ی زیست‌فناوری


فراخوان همکاری با شتاب‌دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری در راستای «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» در حوزه‌ی زیست‌فناوری -

فراخوان همکاری با شتاب‌دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری در راستای «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» در حوزه‌ی زیست‌فناوری

احتراما پیرو بررسی‌های صورت گرفته در خصوص اقدامات انجام‌شده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در «طرح تقسیم کار ملی زیست‌فناوری»، دارای توافق‌نامه‌ی همکاری هستند و نیز نظر به وصول درخواست‌های مکرر شفاهی و مکاتبات مربوطه از برخی دانشگاه‌ها در خصوص افزایش محورهای مندرج در توافق‌نامه، پس از بررسی‌های صورت‌پذیرفته، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هایی که دارای ظرفیت مناسب باشند، می‌توانند در صورت همکاری با شتاب‌دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری (حوزه زیست‌فناوری)، از حمایت‌های این ستاد بهره‌مند گردند. بدین منظور، پس از مکاتبه با این ستاد و تایید، محوری با عنوان «همکاری با شتاب‌دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه‌ی زیست‌فناوری» به توافق‌نامه‌ی مزبور افزوده خواهد شد و علاوه بر محورهای قبلی مندرج در توافق‌نامه، در صورتی که اعضای محترم هیات علمی، هسته‌های فناور و دانشجویان برگزیده، قادر به همکاری در قالب شتاب‌دهنده باشند، از مزایای پیشبینی‌شده بهره‌مند خواهند شد.
علاقه‌مندان به همکاری در این زمینه می‌توانند با مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان از طریق شماره تلفن ۰۱۳۳۳۶۹۱۰۶۲ تماس حاصل نمایند.