بستن
FA EN AR RU FR CHI

رویداد ایده شوی نوآوری صنایع غذایی برگزار شد

رویداد ایده شوی نوآوری صنایع غذایی برگزار شد


رویداد ایده شوی نوآوری صنایع غذایی برگزار شد

رویداد ایده شوی نوآوری صنایع غذایی در روز چهارشنبه مورخ 24 مهر ماه 1398 در تالار حکمت دانشگاه گیلان با حمایت و همکاری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان، شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، پارک علم فناوری گیلان و به مدیریت اجرای هسته فناور ماهورا برگزار شد. پذیرش در ساعت 9:00 الی 9:30 دقیقه انجام شد و پس از قرائت قرآن و سرود ملی جناب آقای دکتر ذرعی فروش، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان برای خوش آمدگویی و اطلاع رسانی در رابطه با نحوه حمایت های مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان از ایده های نوپا ایراد سخنرانی کردند.

 

سپس جناب آقای دکتر ملک پور، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان گیلان در رابطه با نوع حمایت های پارک علم و فناوری استان گیلان از ایده های نوآوری صحبت کردند. جناب آقای دکتر مهرگان، عضو هئیت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه گیلان نیز در مورد اهمیت ارتباط دانشگاه با جامعه صحبت نمودند. سرکار خانم مهندس اقبالی، کارشناس معاونت غذا و داروی استان گیلان نیز بعنوان نماینده معاونت غذا و داروی استان در رابطه با روز جهانی غذا و اهمیت فرهنگسازی در حوزه غذا صحبت کردند.

 

پس از آن ایده پردازان به بیان ایده های خود پرداختند. شش عنوان ایده مطرح شد. در این بخش از برنامه، جناب آقای مهندس حاکم زاده، نماینده و مدیر کارآفرینی سازمان شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در رابطه با نحوه حمایت ها و همکاری شهرک ها با دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. سپس شش عنوان ایده دیگر توسط ایده پردازان مطرح شد. برای صحبت های تکمیلی و نمایش تولیدات ایده پردازان در زمان پذیرایی، نمایشگاهی جهت ارائه تکمیلی در اختیار ایده پردازان قرار گرفت.

 نام و نام خانوادگی ایده پردازان برگزیده به این شرح است: نفر اول جناب آقای علی پاسبانی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده علوم مهندسی کشاورزی-  نفر دوم سرکار خانم زینب فکوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری محصولات شیلاتی دانشکده منابع طبیعی و نفر سوم جناب آقای احسان ثابت، دانشجوی کارشناسی زیست جانوری دانشکده علوم پایه