بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره "ثبت اختراع و مالکیت فکری" برگزار شد

دوره "ثبت اختراع و مالکیت فکری" برگزار شد


دوره "ثبت اختراع و مالکیت فکری" برگزار شد

 دوره"ثبت اختراع و مالکیت فکری" با ارائه آقای دکتر حسن علم خواه (عضوهیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و مشاور مالکیت فکری دانشگاه امیرکبیر) در تاریخ چهارشنبه 6 آذرماه 1398 ساعت 13:30 در تالار حکمت، به همت مرکز رشد دانشگاه گیلان برگزار شد.

محتوای دوره:

- کلیات حقوق مالکیت فکری

- روند ثبت اختراع داخلی و خارجی

- نگارش متن اختراع و ادعانامه 

- جستجوی پتنت بین المللی

- تحلیل پتنت و رصد فناوری

 

لینک خبر در سایت دانشگاه گیلان: 

https://guilan.ac.ir/-/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87