بستن
FA EN AR RU FR CHI

حمایت مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور

حمایت مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور


حمایت مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور

مجریان محترم واحدها و هسته های فناور مرکز رشد
 
با سلام و احترام، به استحضار می رساند که مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور با بهره مندی از فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات روز و همچنین دانش فنی متکی به اعضای هیات علمی و متخصصان عرصه بیوتکنولوژی آماده پذیرش ایده ها و فناوری های این بخش می باشد. تلاش این مرکز به عنوان یک مرکز متخصص در حوزه بیوتکنولوژی کشاوری، تبدیل منطقه شمال کشور به قطب فناوی های "های تک" به خصوص کشت بافت گیاهی و سلول با بهره مندی از حمایت های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و پارک علم و فناوری گیلان می باشد.