بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیست و یکمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان برگزار شد

بیست و یکمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان برگزار شد


بیست و یکمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان برگزار شد

بیست و یکمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان در تاریخ 17 مهرماه 1398 در دفتر ریاست مرکز رشد دانشگاه تشکیل شد. مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:


1- طرح پیشنهادی خانم پریسا عزیزی با عنوان "بوماویز"  با حضور ایشان در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت. طرح در قالب هسته فناور با اعتبار 80 میلیون ریال به تایید اعضای شورا رسید.

2- طرح پیشنهادی آقای بهمن نوروز پور با عنوان " طراحی بسته نرم‌افزارهای تصمیم­ گیری با حضور ایشان در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و در قالب واحد فناور مورد پذیرش قرار گرفت. 

3- طرح پیشنهادی آقای دکتر مازیار محیطی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان با عنوان " برگزاری کارگاه های آموزشی و تولید محتوای آموزشی دیجیتال " پس از ارایه گزارش نهایی، مرحله هسته فناور را با موفقیت به پایان رسانده است.