بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه تئوری و عملی تکنیک گچ بری مدرن (هنر نقش برجسته)

برگزاری کارگاه تئوری و عملی تکنیک گچ بری مدرن (هنر نقش برجسته)


برگزاری کارگاه تئوری و عملی تکنیک گچ بری مدرن (هنر نقش برجسته) - خرداد 1401

برگزاری کارگاه تئوری و عملی  تکنیک گچ‌بری مدرن(هنر نقش برجسته)

محل: مرکز نوآوری دانشگاه گیلان