بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه با مدیر کل دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور

برگزاری جلسه با مدیر کل دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور


برگزاری جلسه با مدیر کل دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور -

برگزاری جلسه با مدیر کل دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور به منظور تبادل نظر در خصوص حمایت از شرکت زیست تبدیل گیلان با مدیریت عاملی آقای مهندس علائی واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه