بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور

اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور


اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور

 اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه گیلان در تاریخ دوشنبه 23 اردیبهشت 98 از ساعت 12 تا 14 در تالار شهید آوینی دانشکده کشاورزی تشکیل شد.