بستن
FA EN AR RU FR CHI

اخبار شرکت فناوران هوشمند کاشت

اخبار شرکت فناوران هوشمند کاشت


اخبار شرکت فناوران هوشمند کاشت

گفتوگو با مدیر شرکت فناوران هوشمند کاشت، شرکت دانش بنیان موفق حوزه گل و گیاه (گیاهان زینتی و خوراکی)

برای دانلود فایل مصاحبه کلیک کنید.

 

 

تصاویری از نهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاهان زینتی اراک